Afspraak

Tarieven en vergoedingen

Consulten bij Peter Leusink moet je zelf betalen. Je ontvangt een factuur. Afhankelijk van jouw aanvullende zorgverzekering kunt je de kosten eventueel declareren. Bij een naturapolis wordt de behandeling voor ongeveer 70% vergoed, ik heb geen contract met zorgverzekeraars. Bij een restitutiepolis wordt de behandeling in z’n geheel vergoed. Vraag bij twijfel tevoren de zorgverzekeraar. 

Maud Lazaroms is aangesloten bij stichting 1NP en biedt daardoor gecontracteerde behandeling aan voor cliënten die verzekerd zijn bij CZ, OHRA en Nationale Nederlanden. Zie: www.1np.nl. Dit betekent dat de zorg voor cliënten van bovenstaande verzekeraars binnen de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) met uitzondering van het eigen risico vergoed wordt. Met overige verzekeraars heb ik geen contract afgesloten. De behandeling wordt met uitzondering van het eigen risico volledig vergoed indien je een restitutiepolis hebt en deels vergoed indien je een naturapolis hebt. Het percentage dat de zorgverzekeraar vergoedt ligt vaak tussen de 60 en 100 procent. Check dit bij twijfel zelf bij je zorgverzekeraar. De rekening van de behandeling krijg je na afsluiting van de behandeling. Deze kan je zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. Om voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking te komen is een verwijzing van de huisarts en een classificatie volgens DSM 5 noodzakelijk.

De GBGGZ kent verschillende zorgprestaties afhankelijk van de zorgvraag van de patiënt. De geleverde zorg wordt gedeclareerd middels een van de prestaties met een vastgestelde tariefruimte.

product BGGZZorgvraagzwaarteMaximale duur (minuten)Aantal gesprekkenNZa Tarief (maximaal)
Basis KortLicht2942-5€ 503,47
Basis MiddelGemiddelde4955-8€ 853,38
Basis IntensiefIntensief7508-13€ 1.383,65
Tarieven GBBZ 2020

Daarnaast kent de GBGGZ ook de volgende zorgprestaties:

Onvolledig behandeltraject: voor cliënten die naar de GBGGZ zijn verwezen, maar waarvan de behandelaar constateert dat behandeling in GBGGZ niet passend is. De maximale duur is 120 minuten (1 of 2 sessies) en het NZa tarief € 219,78.

Onverzekerd product Consult (OVP): Behandeling van bepaalde problemen (o.a. relatietherapie, seksuele problematiek, werkproblemen) valt helaas niet binnen de zorgverzekeringswet en komt daarom niet voor vergoeding van de zorgverzekering in aanmerking. Seksuele problematiek: Afhankelijk van de aard van de seksuele klacht en of deze samenhangt met een andere psychische aandoening wordt de hulp vergoed vanuit het basis pakket. U heeft bv. recht op vergoeding indien er sprake is van genderdysforie of van een DSM 5 classificatie + een seksuele klacht. Als er bij u een DSM 5 classificatie is vastgesteld en er is sprake van aan die aandoening gerelateerde seksuele klachten, dan kunt u uit de basis verzekering vergoeding krijgen voor de behandeling van de DSM 5 classificatie en mogen de daaraan gerelateerde seksuele klachten mee behandeld worden. De seksuele problemen mogen echter niet het hoofddoel van de behandeling zijn. Het tarief is €110,- per sessie.

Zelf betalen U kunt er voor kiezen om de behandeling zelf te betalen. Er is dan geen verwijzing van de huisarts nodig. Het tarief is €110,- per sessie.

Supervisie Supervisie voor consulenten seksuele gezondheid NVVS kost €100,- voor 60 minuten of €150 voor 90 minuten.

No show U kunt een afspraak uiterlijk 24 uur van tevoren annuleren of verzetten door te mailen. Bij afzegging binnen 24 uur zal een no-show tarief van €60,- in rekening worden gebracht. U kunt deze rekening niet indienen bij uw zorgverzekeraar.

Online afspraak maken – Maud Lazaroms

Een afspraak maken met Maud Lazaroms kan door contact op te nemen via het contactformulier. Er wordt dan per mail of indien gewenst telefonisch contact met u opgenomen.

Voor actuele wachttijden zie: contact.

Online afspraak maken – Peter Leusink

Tarieven:

30 min – Jongeren (t/m 25 jaar) |  €35 

60 min – Jongeren (t/m 25 jaar) |  €65

30 min – Volwassenen               |  €55

60 min – Volwassenen               |  €100

Maak een afspraak

Dit formulier vraagt u om uw naam, emailadres en mobiel nummer zodat wij uw afspraak kunnen inplannen en u kunnen bereiken bij verhindering. Deze gegevens worden in een database bewaard gedurende maximaal een maand na uw laatste afspraak en/of betaling van de factuur. De gegevens komen als email bij ons binnen. Door het aanmeldformulier te verzenden geeft u ons toestemming uw naam, emailadres en mobiel nummer te gebruiken voor het inplannen van uw afspraak en het kunnen benaderen van u mocht een afspraak onverhoopt geannuleerd moeten worden.